Přestupky v dopravě – Porušení dopravního značení: Parkoviště podélné stání