Přestupek – zákaz zastavení V12c (žlutá nepřerušovaná čára)