Přestupek – zákaz stání -V13 šikmé rovnoběžné čáry