Přestupek – zákaz odbočení vlevo DZ- „B24b“ §4c zák. č. 361/2000Sb