Přestupek v dopravě – porušení zákazu zastavení (žlutá čára)