Přestupek – stání v obytné zóně mimo vyhrazená parkovací místa