Přestupek – šikmé rovnoběžné čáry V13 – zákaz stání