Přestupek proti VP – vykázání osoby z prostor nádraží