Přestupek proti VP – osoba povalující se na lavičce