Přestupek proti majetku – krádež napájecího kabelu.