Přestupek – porušení OZV – konzumace alkoholu na veřejnosti