Přestupek -nerespektování DZ IZ 6a s dodatkovou tabulkou Zásobování od 6:00 -18:00