Přestupek – nerespektování DZ IP 11c ( podélné stání)