Ostatní činnost MěP – vysypaný komunální odpad na ulici