Ostatní činnost MěP – pomoc při nastartování vozidla