Ostatní činnost MěP – asistence nemocnice Rudolfa a Stefanie