Nedodržení stanovené vzdálenosti před přechodem pro chodce