Mapy činnosti MěP Benešov ÚNOR 2022

Vážení obyvatelé Benešova, milí čtenáři našich stránek,

zdravím vás a po měsíci vám zde opět předkládám k nahlédnutí výsledky naší práce v přehledných mapách za minulé období.

Trestné činy, spolupráce s Policií ČR

Za sledované období jsme předávali kolegům z Policie ČR celkem 6 případů. Ve třech případech šlo o drobnou krádež, kdy na základě provedené lustrace DS OOPČR bylo zjištěno, že ve dvou z nich se pachatelé opakovaně dopouštějí trestného činu krádeže, ačkoli byli za takový čin v posledních 3 letech pravomocně odsouzeni. V dalším případě částka za odcizené zboží přesáhla 5 000 Kč, tudíž se nejednalo o přestupek, ale o trestný čin. Naši strážníci předávali kolegům z PČR také případ porušení domovní svobody, kdy muž měl násilně vniknout do bytu své bývalé přítelkyně a vyhrožovat jí ublížením na zdraví. Dále jsme řešili vloupání do garáže a v posledním případě šlo o fyzické napadení mezi osobami v jedné z místních restaurací, které následovalo po tom, co si příchozí pár odmítl nasadit ochranu dýchacích cest. Událost se naštěstí obešla bez zranění.

Ostatní přestupky

Za uplynulý měsíc jsme řešili celkem 14 ostatních přestupků. Ve třech případech se jednalo o drobnou krádež, v dalších dvou případech šlo o porušování občanského soužití a jednou jsme řešili rozbité sklo u stahovacího okna předních a zadních dveří zaparkovaného vozidla. Za měsíci únor jsme blokovou pokutou řešili dva přestupky týkající se porušení místní vyhlášky ohledně konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech a třikrát rušení nočního klidu. Ve dvou případech odjeli řidiči po natankování paliva od benzínové čerpací stanice bez zaplacení a poslední případ se týkal úmyslného přisvojení cizí věci.

Přestupky v dopravě

Celkem jsme řešili 238 přestupků, kterých se řidiči dopustili v lokalitách znázorněných v mapě.

Ostatní události řešené MěP Benešov

Celkově se jednalo o 68 událostí. Byly nalezeny 2 platební karty, 6 peněženek s obsahem, jedna průkazka do městské knihovny, 1 průkaz zdravotní pojišťovny, 1 registrační značka vozidla, 1 mobilní telefon, jedna taška, ve které se nacházel reproduktor značky Panasonic, jeden černý kufřík s přístrojem určeným k léčbě světelnou terapií, jeden cestovní kufr s obsahem použitého oblečení a kosmetiky a dva psi. Třikrát jsme vyjížděli k nálezu použitých injekčních stříkaček, které byly vloženy do speciálního boxu pro tyto účely, kterým je hlídka MěP vybavena. V deseti případech jsme provedli lustraci vozidel, která tvořila překážku v silničním provozu. Tři případy se týkaly nezabezpečených vozidel. Dvě z nich měla otevřená okénka a jedno vozidlo stálo zaparkované s otevřeným kufrem. V 5 případech šlo o vykázání osob a 2x byla při kontrolní činnosti provedena kontrola podezřelých osob nacházejících se na území města Benešov. Ve třech případech jsme řešili vraky vozidel. Dvakrát jsme byli požádáni o součinnost při zásahu našich kolegů HSZ Benešov, jednou jsme zajišťovali bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích při srážce hasičského zásahového vozidla s dodávkou. Hlídka poskytla pomoc i jedné starší paní, která je klientkou DPS a na základě aktivace tísňového tlačítka jí naši kolegové přivolali RZS, jelikož po jejich příjezdu bylo zjištěno, že žena upadla na zem a při pádu si poranila nohu. Žena byla převezena do nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, kde si ji převzali do péče lékaři. V několika případech strážníci vyjížděli ke kontrole hlásičů poplachu, které byly ale naštěstí všechny plané, a řešili i několik závad týkajících se dopravního značení a komunikací. Naše hlídka asistovala i při vyklízení úschovných boxů na kola v parkovacím domě. Na základě kontrolní činnosti se zaměřením na veřejný pořádek a kvůli zvýšenému počtu problémových osob v okolí úložných boxů bylo totiž zjištěno, že se v několika boxech, která mají sloužit jako úschovna kol nachází nahromaděné špinavé oblečení a komunální odpad. Boxy byly vyklizeny. Ostatní události se týkaly agendy zpracované MěP

Na tísňovou linku 156 jsme přijali celkem 195 oznámení.

Správnímu orgánu jsme do dalšího správního řízení za měsíc únor oznámili celkem 720 provozovatelů motorových vozidel, která překročila povolenou rychlost v obcích Kozmice a Chlístov. V obci Vranov to bylo celkem 190 provozovatelů a v obci Pyšely 7 a Tužince 4308 provozovatelů