Mapy činnosti MěP Benešov LEDEN 2022

Přinášíme přehled činnosti Městské policie v Benešově za první měsíc roku 2022.

Vážení obyvatelé Benešova, milí čtenáři našich stránek,

zdravím vás a po měsíci vám zde opět předkládám k nahlédnutí výsledky naší práce v přehledných mapách za minulé období.

Trestné činy, spolupráce s Policií ČR

Za sledované období jsme s kolegy z Policie ČR řešili tři případy. V jednom případě šlo o hledanou osobu. Další případ se týkal neoprávněného užívání cizí věci, kdy na služebnu MěP bylo oznámeno, že v Benešově stojí odstavené vozidlo, které má poškozené dveře a jeví známky vloupání. Následně bylo zjištěno, že se vozidlo nachází v pátrání jako odcizené. Poslední případ se týkal trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí – konkrétně zákazu řízení.

Ostatní přestupky

Za uplynulý měsíc jsme řešili celkem 62 ostatních přestupků. Převážnou část z nich, 39 případů, odhalili strážníci v prostorách terminálu autobusového nádraží a čekárny, kam zajíždějí v rámci výkonu služby a také na časté podněty občanů a zaměstnanců dopravní společnosti. Všechny se týkaly porušení obecně závazné vyhlášky města, konkrétně konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech. 

Ve zbylých případech se jednalo třikrát o znečištění veřejného prostranství, osmkrát o přestupek v souvislosti se šířením nákazy Covid–19, dvakrát o porušování občanského soužití, pětkrát o drobnou krádež, jednu černou skládku, jedno poškození části skleněné výplně vstupních vchodových dveří u bytového domu a tři rozbitá boční okna u zaparkovaných osobních vozidel. V neposlední řadě jsme se zabývali také případy rušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci.

Přestupky v dopravě

Celkem jsme řešili 221 přestupků, kterých se řidiči dopustili v lokalitách znázorněných v mapě.

Ostatní události řešené MěP Benešov

Celkově se jednalo o 63 událostí. Byly nalezeny 3 mobilní telefony, jedny klíče od osobního vozidla, jeden prsten z bílého kovu, tři peněženky. Ve čtyřech případech šlo o odchyt pejsků, kteří byli v pořádku vráceni svým majitelům. Řešili jsme také několik závad týkajících se dopravního značení a poškození pozemní komunikace. pětkrát byla provedena lustrace vozidel, která tvořila překážku na pozemní komunikaci.  Ve dvou případech jsme asistovali našim kolegům z HSZ a ve dvou případech jsme asistovali kolegům RZS. V několika případech jsme reagovali na tlačítko SOS v jednom z pečovatelských domů. Tam se naštěstí nejvíce řešil pád starších osob, kteří ze zdravotních důvodů nemohly sami vstát a potřebovaly naši pomoc. Ke zranění nedošlo. Dvakrát se také zasahovalo v areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie, v jednom případě zaměstnanci nemocnice potřebovali pomoci se zklidněním agresivního muže, ve druhém případě se náhodně zjistilo, že má jedna z přijatých pacientek u sebe v kabelce střelnou zbraň. Po příjezdu hlídky a následném šetření se zjistilo, že se jedná o zbraň plynovou. Zbraň byla z bezpečnostních důvodů odebrána. Pacientka se strážníky spolupracovala, nejevila známky agrese, následně byla poučena a poučení porozuměla. Pětkrát byla při kontrolní činnosti provedena kontrola podezřelých osob nacházejících se na území města Benešov, jednou se řešil otevřený kufr u osobního vozidla, jednou podezření na únik plynu. Tři události se týkaly vykázání osob. V jednom případě se pomáhalo muži, který pod vlivem alkoholu nebyl schopen dojít domů, strážníci ho po zjištění totožnosti doprovodili do místa bydliště, kde si ho převzala manželka. Další události se týkají ostatní agendy zpracované MěP.

Na tísňovou linku 156 jsme přijali celkem 170 oznámení.

Správnímu orgánu jsme do dalšího správního řízení za měsíc leden oznámili celkem 597 provozovatelů motorových vozidel, která překročila povolenou rychlost v obcích Kozmice a Chlístov. V obci Vranov to bylo celkem 112 provozovatelů, v obci Pyšely 7 a nově Tužinka celkem 3435 provozovatelů.