Mapy činnosti MěP Benešov DUBEN 2022

Vážení obyvatelé Benešova, milí čtenáři našich stránek,

zdravím vás a po měsíci vám zde opět předkládám k nahlédnutí výsledky naší práce v přehledných mapách za minulé období.

Trestné činy, spolupráce s Policií ČR

Za sledované období jsme předávali kolegům z Policie ČR celkem 2 případy. Jeden se týkal sprejerství a druhý fyzického napadení.

Ostatní přestupky

Za uplynulý měsíc jsme řešili celkem 21 ostatních přestupků. Ve třech případech se jednalo o drobnou krádež, v dalších šesti případech šlo o porušování občanského soužití. V jednom případě se řešila odcizená riflová bunda v dalším poškození mobilního telefonu. Naši kolegové řešili i případ rozbití skleněné výplně vchodových dveří jedné z Benešovských prodejen. V měsíci dubnu jsme blokovou pokutou řešili několik přestupků týkajících se porušení místní vyhlášky , konkrétně 2x rušení nočního klidu, 2x znečištění veřejného prostranství, v jednom případě  neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Ve třech případech se řešil zábor veřejného prostranství. Řešila se i černá skládka. Zde bylo zjištěno, že se černá skládka nachází na soukromém pozemku. Jelikož nebylo možné věc vyřešit na místě, případ jsme společně s pořízenou fotodokumentací postoupili příslušnému orgánu k dalšímu projednání.

Přestupky v dopravě

Celkem jsme řešili 321 přestupků, kterých se řidiči dopustili v lokalitách znázorněných v mapě.

Ostatní události řešené MěP Benešov

Celkově se jednalo o 73 událostí. Byly nalezeny 3 občanské průkazy,1 řidičský průkaz, 4 platební karty, 6 peněženek, 4 mobilní telefony, jedna černá taška s obsahem, jeden černý kufřík s osobními věcmi,    1 průkaz zdravotní pojišťovny. Řešili jsme také několik závad týkajících se dopravního značení, rozbití několika zpětných zrcátek u zaparkovaných vozidel, Provedli jsme lustraci 5 vozidel, která tvořila překážku na pozemní komunikaci. Ve dvou případech jsme byli přivoláni k asistenci našim kolegům z RZS. Strážníci se zabývali i dvěma případy sražené zvěře. V obou případech došlo k odborné likvidaci uhynulých zvířat. Dále se řešily dva vraky. Ve třech případech šlo o odchyt psa. Na žádost PČR byla hlídka vyslána do ulice Nádražní. Tam se dle oznámení měl nacházet muž uvězněný ve vlakové soupravě, po příjezdu hlídky byl kontaktován dispečink ČD a spolu se zaměstnanci byl muž posléze vysvobozen. Následným šetřením bylo zjištěno, že muž nasedl do tohoto vlaku a čekal na odjezd, když čekal už dloho, pomocí internetových stránek prověřil čas spoje a zjistil, že sedí ve špatném vlaku, ten byl navíc již uzamčen. Když se mu nepodařilo přivolat pomoc, využil tísňové linky. Další případ se týkal jedné paní, která přišla na služebnu MěP a stěžovala si na nevolnost. Na její žádost byla přivolána RZS, která si paní převzala péče. Naši kolegové řešili i újezd zákazníka z čerpací stanice bez zaplacení. V tomto případě bylo zjištěno, že se jedná o omyl. Řidič platil platební kartou a obsluha mu naúčtovala pouze nákup z obchodu. Dle místní znalosti se majitel vozidla dohledal a doplatil dlužnou částku.  Dva případy se týkaly nezabezpečených vozidel, obě měla stažená okna, jedno navíc otevřené zadní levé dveře. V obou případech byli vyrozuměni majitelé a vozidla si zabezpečili.  Strážníci v rámci výkonu služby zkontrolovali 9 podezřelých osob nacházejících se na území města Benešov. Usměrňovali dopravu na silnici III. třídy do Konopiště v rámci školní akce. Jednou řešili unik provozních kapalin z odstaveného vozidla. Zbývající události se týkaly ostatní agendy zpracované MěP.

Na tísňovou linku 156 jsme přijali celkem 183 oznámení.

Správnímu orgánu jsme do dalšího správního řízení za měsíc duben oznámili celkem 1097 provozovatelů motorových vozidel, která překročila povolenou rychlost v obcích Kozmice a Chlístov, v obci Vranov to bylo celkem 311 a Tužinka 4766 provozovatelů. V obci Pyšely došlo k tak velmi velkému zklidnění dopravní situace, že se měřící zařízení odinstalovalo a nově běží od 01.05.2022 ve zkušebním provozu v obci Křemení.