Mapy činnosti MěP Benešov BŘEZEN 2022

Vážení obyvatelé Benešova, milí čtenáři našich stránek,

zdravím vás a po měsíci vám zde opět předkládám k nahlédnutí výsledky naší práce v přehledných mapách za minulé období.

Trestné činy, spolupráce s Policií ČR

Za sledované období jsme s kolegy z Policie ČR řešili jeden případ, který se týkal rozbitého čelního skla a poškození kapoty u osobního vozidla. Jelikož se jednalo o rozsáhlejší škodu, strážníci pořídili fotodokumentaci a vše předali kolegům OOPČR k dalšímu šetření.

Ostatní přestupky

Za uplynulý měsíc jsme řešili celkem 15 ostatních přestupků. Osm z nich se týkalo drobné krádeže, další 2 porušování občanského soužití. Jednou jsme řešili poškozený kryt elektrické rozvodné sítě a jednou poškození vstupních dveří v obchodním domě. Dále jsme řešili jedno přestupkové jednání, týkající se porušení místní vyhlášky, konkrétně znečištění veřejného prostranství, a také 2 případy, které se týkaly volně pobíhajících psů.

Přestupky v dopravě

Celkem jsme řešili 442 přestupků, kterých se řidiči dopustili v lokalitách znázorněných v mapě.

Ostatní události řešené MěP Benešov

Celkově se jednalo o 69 událostí. Byl nalezen jeden mobilní telefon, jedny klíče od osobního vozidla, jeden evropský průkaz zdravotní pojišťovny, jedna studentská karta, jeden OP, jeden ŘP, dva rodné listy, jedna karta řidiče a jedna peněženka. V pěti případech šlo o odchyt pejsků, kteří byli v pořádku vráceni svým majitelům. Řešili jsme také několik závad týkajících se dopravního značení a poškození pozemní komunikace. V devíti případech jsme provedli lustraci vozidel, která tvořila překážku na pozemní komunikaci. Ve dvou případech jsme asistovali našim kolegům z HSZ, v pěti kolegům z PČR a ve čtyřech kolegům ze ZZS. Součinnost jsme poskytli i zaměstnancům Úřadu práce, kde naši kolegové opakovaně prováděli dohled u registrování a vyplácení hmotné pomoci cizincům. Vše se odehrálo bez komplikací. V jednom případě naše hlídka asistovala při otevření zabouchnutých dveří u bytu, v dalších několika případech jsme reagovali na tlačítko SOS v jednom z pečovatelských domů. Nikdo nebyl zraněn. Pětkrát jsme v rámci kontrolní činnosti provedli kontrolu podezřelých osob nacházejících se na území města Benešov, přičemž ve dvou případech bylo zjištěno, že jsou kontrolované osoby vyhlášeny v celostátním pátrání jako hledané. Tyto osoby byly okamžitě převezeny na OOPČR.  V jednom případě jsme řešili otevřený zavazadlový prostor u osobního vozidla, v jehož zámku byly zasunuty klíče od automobilu. Protože se hlídce na základě provedené lustrace nepodařilo ztotožnit majitele, vozidlo uzamkla a za stěrač umístila výzvu s odkazem na MěP. Klíče si o něco později vyzvedla majitelka vozidla přímo na služebně. V devíti případech pak naše hlídky prověřovaly oznámení týkající se porušování domovního řádu, zejména hluku.  V dalších třech případech řešily vraky vozidel. Strážníci vyjížděli také k nálezu několika injekčních stříkaček, řídili dopravu a prošetřovali poškození závory v parkovacím domě. Vysláni byli také k nálezu ukrytých slitinových profilů, u kterých existovalo podezření, že pocházejí z trestné činnosti. Z tohoto důvodu celou věc předali Policii ČR k dalšímu šetření. Ostatní události se týkaly agendy zpracované MěP

Na tísňovou linku 156 jsme přijali celkem 216 oznámení.

Správnímu orgánu jsme do dalšího správního řízení za měsíc březen oznámili celkem 764 provozovatelů motorových vozidel, která překročila povolenou rychlost v obcích Kozmice a Chlístov. V obci Vranov to bylo celkem 212 provozovatelů, v obci Pyšely 12 a Tužinka celkem 5390 provozovatelů.