Mapy činnosti MěP Benešov KVĚTEN 2022

Vážení obyvatelé Benešova, milí čtenáři našich stránek,

Zdravím vás a po měsíci vám zde opět předkládám k nahlédnutí výsledky naší práce v přehledných mapách za minulé období.

Trestné činy, spolupráce s Policií ČR

Za sledované období jsme s kolegy z Policie ČR řešili dva případy. V jednom z nich šlo o vloupání do garáží, ve druhém byly zadrženy čtyři osoby, které jsou podezřelé ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.

TČ

Ostatní přestupky

Za uplynulý měsíc jsme řešili celkem 16 ostatních přestupků. Ve třech případech se jednalo o drobnou krádež, jednou byl řešen zábor veřejného prostranství, dvakrát volně pobíhající pes. Ve čtyřech případech řešili naši kolegové přestupky proti majetku, přičemž všechny se týkaly zaparkovaných osobních automobilů. V neposlední řadě jsme se zabývali také případy rušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Jednou jsme řešili přestupek týkající se konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech. Prověřovali jsme také jedno oznámení, které se týkalo odcizeného dětského kola z chodby bytového domu. O krádež se ale nakonec nejednalo, neboť kolo bylo o něco později nalezeno v neporušeném stavu zaparkované u vchodu téhož domu.

ostatní události

Přestupky v dopravě

Celkem jsme řešili 322 přestupků, kterých se řidiči dopustili v lokalitách znázorněných v mapě.

přestupky v dopravě

Ostatní události řešené MěP Benešov

Celkově se jednalo o 41 událostí. Byl nalezen jeden mobilní telefon, jedna platební karta, pět peněženek, jeden dalekohled, jedna taška na rameno s obsahem a jeden batoh s obsahem, dále jedna registrační značka a jeden mobilní telefon. V jednom případě šlo o odchyt pejska a jedné kočičky, kteří byli v pořádku vráceni svým majitelům. Řešili jsme také několik závad týkajících se dopravního značení a poškození pozemní komunikace. Devětkrát byla provedena lustrace vozidel, která tvořila překážku na pozemní komunikaci.  Ve dvou případech jsme asistovali našim kolegům ze ZZS a ve dvou případech kolegům z PČR. V několika případech jsme reagovali na tlačítko SOS v jednom z pečovatelských domů. Tam se naštěstí nejvíce řešil pád starších osob, které ze zdravotních důvodů nemohly samy vstát a potřebovaly naši pomoc. Ke zranění došlo pouze v jednom případě. Tady jsme starší paní přivolali záchrannou službu, která si ji převzala do péče. V jednom případě doprovodili strážníci ženu pod silným vlivem alkoholu do jejího bydliště. V rámci dalších oznámení jsme řešili jednu sraženou srnu, jedno nezabezpečené vozidlo, které se samovolně rozjelo a způsobilo menší škodu na jiném zaparkovaném vozidle, a také vozidlo, u kterého jeho řidič zanechal klíče zasunuté v zámku předních dveří. Toto vozidlo jsme zajistili a klíče si později vyzvedl jeho majitel na služebně. Naši strážníci také několikrát odstraňovali větve stromů, které vlivem větrného počasí spadly a tím tvořily překážku na pozemní komunikaci. Dohlíželi též na závod horských kol, kterou pořádalo samostatné oddělení BESIP. Další události se týkaly ostatní agendy zpracované MěP.

ostatní události

Na tísňovou linku 156 jsme přijali celkem 148 oznámení.

Správnímu orgánu jsme do dalšího správního řízení za měsíc květen oznámili celkem 1108 provozovatelů motorových vozidel, která překročila povolenou rychlost v obcích Kozmice a Chlístov. V obci Vranov to bylo celkem 279 provozovatelů, v obci Křemení 1316 a Tužinka celkem 4884 provozovatelů.

Andrea Hrázská