Prevence pro školská zařízení a zájmové organizace

Městská policie Benešov v měsíci květnu a červnu 2022, v oblasti preventivních přednášek a dopravní výchovy, působila na základních školách Dukelská, Karlov, Teplýšovice, Votice, Olbramovice, Chotýšany, Chocerady a Střední odborné škole a Stření zdravotnické škole Benešov.

Žáci a studenti byli seznámeni s problematikou trestní odpovědnosti dětí a mladistvých, bezpečným chováním, bezdomovectvím a národnostními menšinami žijícími na území ČR. Pro žáky 4. a 5. tříd byla určena především dopravní výchova, formou teoretické a praktické výuky, která se uskutečnila na dětském dopravním hřišti v areálu MSZ na Sladovce.

Pro mateřské školy Úsměv a Čtyřlístek, preventisté a strážníci MěP, připravili dopolední program na dopravním hřišti, který byl zaměřen na budoucí cyklisty a chodce. Předškolní děti z MŠ Berušky si mohly, pod vedením instruktorů organizace Tým silniční bezpečnosti názorně vyzkoušet, jak je nutné být správně připoután v dětské autosedačce a být vybaven reflexními prvky při snížené viditelnosti.

Dále Městská policie spolupracuje s MSZ, Domem dětí a mládeže v Benešově na programech zaměřených pro ukrajinské děti, aby se lépe adaptovaly na život v ČR a orientovaly se v silničním provozu, než od září nastoupí do místních základních škol.

Ve spolupráci s PČR a dobrovolnými hasiči Pyšely, MěP Benešov uspořádala hravé dopoledne „bezpečného chování“ pro Dětský domov Pyšely. Děti následně navštívily dopravní hřiště v Benešově, kam se budou vracet i během prázdninového období v rámci příměstských táborů nebo při dalších aktivitách určených pro dětské domovy, které preventisté MěP pravidelně pořádají s různou tématikou, která je určena pro jednotlivé věkové skupiny a pedagogické pracovníky a vychovatele.

Připravila: Bc. Andrea Koubová, strážník preventista