Menu
Přestupky
Přestupky v dopravě
Přestupky v dopravě
Přestupky proti majetku
Přestupky proti majetku
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti občanskému soužití
Přestupky proti občanskému soužití
Ostatní přestupky
Ostatní přestupky
Trestný čin
Trestný čin
Ostatní činnost MěP
Ostatní činnost MěP

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
22. 2. 2024 v 11:18

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
22. 2. 2024 v 12:02

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
22. 2. 2024 v 11:18

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
22. 2. 2024 v 11:18

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
22. 2. 2024 v 11:18

krádež

Přestupky proti majetku
Vyřešeno na místě
20. 2. 2024 v 21:45

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
22. 2. 2024 v 11:18

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
22. 2. 2024 v 11:38

nedodržení předepsané vzdálenosti 3m pro jeden jízdní pruh

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
22. 2. 2024 v 11:08

kontrolní činnost – garáže a okolí Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
22. 2. 2024 v 10:35

kontrolní činnost u ZŠ Dukelská

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
22. 2. 2024 v 07:25

újezd od čerpací stanice

Přestupky proti majetku
Předáno k dořešení
22. 2. 2024 v 07:07

součinnost VHS – uvolnění parkovacího místa z důvodu havarie vody – vyřešeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
22. 2. 2024 v 08:00

kontrola lokalit v blízkosti ul. Vlašimská, Na Bezděkově, Zapova a Bezručova – zaměření OZV – bez závad

Ostatní přestupky
Vyřešeno na místě
22. 2. 2024 v 08:19

kontrolní činnost v ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 23:40

kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 22:46

kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 20:15

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
21. 2. 2024 v 21:25

kontrolní činnost v lokalitě na Bezděkově – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 21:18

zjištěna závada – poškození dopravního značení – předáno technickým službám Benešov

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
21. 2. 2024 v 16:15

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 15:39

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
21. 2. 2024 v 17:08

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 17:37

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
21. 2. 2024 v 15:50

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
21. 2. 2024 v 15:48

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
21. 2. 2024 v 15:47

kontrolní činnost v lokalitách Nádražní, Vnoučkova, Tyršova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 15:01

pomoc občanovi DPS M.Kudeříkové

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 13:15

prověření oznámení – vyřešeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 08:36

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 11:35

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 11:52

stání ve vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
21. 2. 2024 v 11:39

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 09:25

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou, mimo zásobování + zákaz zastavení – plná žlutá čára

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
21. 2. 2024 v 09:03

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
21. 2. 2024 v 09:02

nedodržení předepsané vzdálenosti pro jeden jízdní pruh

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 10:47

nedodržení předepsané vzdálenosti pro jeden jízdní pruh

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 10:41

nedodržení předepsané vzdálenosti pro jeden jízdní pruh

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 10:36

nedodržení předepsané vzdálenosti pro jeden jízdní pruh

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 10:29

nedodržení předepsané vzdálenosti pro jeden jízdní pruh

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 10:24

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 10:09

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 08:14

stání na vyhrazeném parkovišti

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 08:07

kontrolní činnost u základní a mateřské školy Karlov, usměrňování provozu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 07:25

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 01:18

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 2. 2024 v 20:18

stání na chodníku

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
20. 2. 2024 v 18:19

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
20. 2. 2024 v 12:33

kontrola lokalit Bezručova, parkoviště Na Bezděkově

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
20. 2. 2024 v 13:10

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
20. 2. 2024 v 12:32

kontrola vlakového a autobusového nádraží

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
20. 2. 2024 v 10:45

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 12:32

zákaz stání V13

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 12:29

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 11:03

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
20. 2. 2024 v 12:13

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 11:03

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 11:03

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 12:18

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 09:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 09:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 09:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 09:05

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 07:32

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 09:00

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 07:31

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 11:31

na žádost občana provedena kontrolní činnost v ulicích Nová Pražská, Jana Švermy, Jiřího Horáka, M. Kudeříkové – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
20. 2. 2024 v 10:00

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 07:29

kontrolní činnost parkovací dům v ul. Bezručova

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 10:30

kontrolní činnost parkovací dům v ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
20. 2. 2024 v 08:30

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 11:23

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
20. 2. 2024 v 09:07

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 09:07

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 07:28

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 09:06

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 09:06

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 09:06

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 09:04

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 09:04

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 11:04

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 09:03

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 09:03

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 09:03

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 08:19

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 07:33

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 09:22

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
20. 2. 2024 v 07:24

kontrolní činnost u ZŠ a MŠ Karlov, usměrňování provozu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
20. 2. 2024 v 07:25

kontrola garáží a přilehlých prostor v ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
19. 2. 2024 v 21:15

kontrola garáží a přilehlých prostor v ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
19. 2. 2024 v 20:15

asistence PČR a HZS při dopravní nehodě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
19. 2. 2024 v 20:25

při kontrolní činnosti zjištěn značný nepořádek v lokalite ul. Ke Studánce (pěšina) pod železnicí a v okolí – předáno TS Benešov

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 20:20

kontrola krytého garážového stání

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
19. 2. 2024 v 21:00

kontrolní činnost parkovacího domu v ulici Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
19. 2. 2024 v 17:45

stání na chodníku

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 17:06

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 17:19

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 17:23

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 17:57

prověření oznámení – podnapilý muž, kontrola osoby – vyřešeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
19. 2. 2024 v 14:05

prověření oznámení – kontrola a vykázání osoby z budovy polikliniky na Malém náměstí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
19. 2. 2024 v 14:34

kontrolní činnost v parkovacím domě v ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
19. 2. 2024 v 16:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 14:31

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 14:29

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 15:50

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 15:50

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 14:35

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 16:05

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 14:34

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 14:34

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 09:23

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 09:23

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 10:54

ostatní agenda MěP

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 09:30

vozidlo bez platné technické kontroly

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 09:30

kontrolní činnost parkovací dům v ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
19. 2. 2024 v 10:07

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 10:03

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 08:09

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 08:08

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 07:34

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 07:34

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 07:33

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 07:32

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 07:32

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 07:32

Kontrolní činnost parkovací dům v ul. Bezručova – bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
19. 2. 2024 v 08:10

kontrola parkoviště a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
19. 2. 2024 v 00:50

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 2. 2024 v 22:32

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 2. 2024 v 22:31

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 2. 2024 v 22:30

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 2. 2024 v 22:29

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 2. 2024 v 21:58

nález psa – předán majiteli

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 2. 2024 v 21:45

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova. Vše v pořádku.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 2. 2024 v 23:00

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova. Vše v pořádku.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 2. 2024 v 20:42

prověření oznámení – signál PCO poplach loupež – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 2. 2024 v 19:01

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova. Vše v pořádku.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 2. 2024 v 14:54

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova. Vše v pořádku.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 2. 2024 v 11:54

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 2. 2024 v 09:54

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 2. 2024 v 23:00

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 2. 2024 v 04:00

kontrola lokality Bezručova – garáží

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 2. 2024 v 03:00

prověření oznámení

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 2. 2024 v 00:50

prověření signál PCO alarm – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 2. 2024 v 01:12

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 21:40

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 21:40

kontrolní činnost garáže Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 2. 2024 v 23:58

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 21:55

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 21:54

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 21:53

prověření oznámení – kontrola osoby, orientační vyšetření na alkohol, vykázání

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 2. 2024 v 11:35

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 2. 2024 v 20:43

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 2. 2024 v 20:39

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 2. 2024 v 16:55

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 2. 2024 v 13:15

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 2. 2024 v 10:29

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 09:33

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 09:55

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 09:33

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 09:31

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
17. 2. 2024 v 08:45

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 09:29

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 09:28

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 09:27

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 09:27

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 10:14

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 10:13

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 10:10

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 10:08

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 10:08

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 10:05

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 10:03

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 10:01

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 09:59

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 09:58

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 09:53

stání na chodníku

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 09:35

stání v křižovatce

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 2. 2024 v 09:42

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 2. 2024 v 10:59

Kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlých prostor bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 2. 2024 v 03:11

Kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlých prostor bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 2. 2024 v 01:07

Kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlých prostor bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 23:47

kontrola garáží a okolí v ulici Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 23:28

sražená zvěř

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 22:48

kontrola garáží ul. Bezručova a okolí – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 22:36

kontrola garáží ul. Bezručova a okolí – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 20:50

přijaté oznámení – spuštění tlačítka PANIC – nemocnice Rudolfa a Stefanie

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 19:17

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 11:40

zákaz vjezdu B2

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 07:35

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 11:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 11:49

stání mimo vyhrazené parkovací místo

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 11:53

stání mimo vyhrazené parkovací místo

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 11:53

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 12:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 14:32

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 14:32

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 14:31

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 14:31

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 14:31

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 14:31

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 14:30

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 14:37

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 14:37

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 14:38

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 14:40

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 14:39

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 14:39

zákaz stání – lustrace řidiče v CEŘ

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 17:09

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova. Na místě u č.p. 1254 se v prostoru parkovacích garáží nacházeli dvě osoby , které byli poučeny o dané problematice a po té z místa odešli

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 15:53

kontrola garáží a okolí – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 14:41

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 10:23

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 10:22

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 10:21

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 10:20

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 12:30

parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 10:00

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 09:42

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 09:42

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 2. 2024 v 09:41

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova. Vše v pořádku.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 11:18

kontrola garáží a přilehlých prostor – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 09:51

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 08:51

prověření oznámení – rušení nočního klidu – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 22:30

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 06:05

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 02:29

Kontrola garáží a přilehlých prostor a okolí ul. Bezručova u domu č.p. 1254 bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 2. 2024 v 23:06

Kontrola garáží a přilehlých prostor a okolí ul. Bezručova u domu č.p. 1254 bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 2. 2024 v 21:01

Kontrola garáží a přilehlých prostor a okolí ul. Bezručova u domu č.p. 1254 bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 2. 2024 v 21:40

kontrolní činnost se zaměřením na OZV
bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 2. 2024 v 21:02

Kontrola garáží a přilehlých prostor a okolí ul. Bezručova u domu č.p. 1254 bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 2. 2024 v 20:20

kontrola garáží a okolí v uvedené lokalitě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 2. 2024 v 16:49

kontrola garáží a okolí v uvedené lokalitě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 2. 2024 v 16:40

kontrola garáží a okolí v uvedené lokalitě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 2. 2024 v 12:00

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 09:21

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 09:20

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 09:20

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 09:27

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:51

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:52

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:53

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 11:27

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
15. 2. 2024 v 10:24

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
15. 2. 2024 v 10:12

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:27

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:27

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:34

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:34

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:33

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:33

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:32

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:16

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:16

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:15

obytná zóna – stání mimo vyhrazená parkovací místa

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:02

obytná zóna – stání mimo vyhrazená parkovací místa

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:00

obytná zóna – stání mimo vyhrazená parkovací místa

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:01

obytná zóna – stání mimo vyhrazená parkovací místa

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání – V13

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 09:55

kontrola uvedené lokality – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 2. 2024 v 11:35

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 2. 2024 v 10:50

kontrolní činnost v uvedené lokalitě – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 2. 2024 v 10:05

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 20:52

Kontrolní činnost parkovací dům ul. Bezručova – bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
14. 2. 2024 v 22:50

Kontrolní činnost parkovací dům ul. Bezručova – bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
14. 2. 2024 v 23:11

Kontrolní činnost parkovací dům ul. Bezručova – bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
14. 2. 2024 v 21:15

Kontrolní činnost parkovací dům ul. Bezručova – bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
14. 2. 2024 v 20:57

Kontrolní činnost parkovací dům ul. Bezručova – bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
14. 2. 2024 v 20:00

nerespektování světelné výstrahy přejezd vlak –

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
14. 2. 2024 v 16:01

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
14. 2. 2024 v 14:06

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
14. 2. 2024 v 14:04

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 14:01

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 14:01

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 14:01

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
14. 2. 2024 v 14:01

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
14. 2. 2024 v 14:01

kontrola garáží a okolí v uvedené lokalitě

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
15. 2. 2024 v 15:43

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 13:56

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
14. 2. 2024 v 13:59

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 13:42

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 13:42

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 13:42

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 13:42

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 10:30

šikmé rovnoběžné čáry

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 12:27

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 11:27

vyhrazené parkovací místo

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 11:00

blokování vozidla

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
14. 2. 2024 v 10:47

veřejná zeleň

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 2. 2024 v 08:30

veřejná zeleň

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 08:30

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 08:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 08:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 08:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 09:19

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 08:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 08:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 08:35

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 08:21

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 08:13

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 08:13

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 08:13

pěší zóna

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 2. 2024 v 07:35

kontrolní činnost ZŠ, MŠ Karlov, usměrňování provozu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
14. 2. 2024 v 07:25

kontrola garáží Bezručova a okolí – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
14. 2. 2024 v 03:01

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 22:53

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 22:40

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 22:39

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 22:37

zneužití nouzového tlačítka SOS

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
13. 2. 2024 v 20:39

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 20:17

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 20:16

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 20:11

chodník

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
13. 2. 2024 v 21:45

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 20:08

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 20:08

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
13. 2. 2024 v 21:12

prověření oznámení

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 2. 2024 v 14:00

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
13. 2. 2024 v 14:37

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
13. 2. 2024 v 10:30

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 17:36

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 16:28

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 16:27

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 16:26

překážka v silničním provozu

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
13. 2. 2024 v 17:13

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 16:25

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 16:24

nález náušnice

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
13. 2. 2024 v 15:30

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 11:45

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 11:45

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 11:45

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 11:45

stání na vyhrazeném parkovacím místě s kotoučem

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 11:40

stání na vyhrazeném parkovacím místě s kotoučem

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 11:40

stání na vyhrazeném parkovacím místě s kotoučem

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 11:40

stání na vyhrazeném parkovacím místě s kotoučem

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 11:40

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 15:38

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 10:00

stání na chodníku

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
13. 2. 2024 v 12:40

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
13. 2. 2024 v 11:50

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
13. 2. 2024 v 11:50

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 12:31

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 12:21

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 12:21

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 12:21

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 11:49

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 11:49

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 11:49

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 11:43

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 11:43

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 09:06

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 09:10

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 09:23

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 09:23

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 09:23

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 2. 2024 v 09:23

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
13. 2. 2024 v 09:23

krádež bundy

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
23. 2. 2024 v 01:05

kontrolní činnost u ZŠ, MŠ Karlov, usměrňování provozu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
13. 2. 2024 v 07:25

zákaz zastavení

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 21:21

kontrola krytého garážového stání

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 22:00

kontrola krytého garážového stání

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 21:00

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova. Vše v pořádku.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 19:45

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova. Vše v pořádku.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 21:45

nález peněženky včetně obsahu

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 21:10

kontrolní činnost parkovacího domu v uvedené lokalitě – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 17:32

závada – utržená klika u dveří

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 17:30

stání na vyhrazeném místě

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 18:15

vyhrazené parkovací místo pro ZTP – parkování bez povolení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 17:15

stání v pěší zóně na chodníku

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 18:10

nerespektování IZ 6a

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 18:09

nerespektování IZ 6a

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 18:08

kontrola parkovacího domu a okolí v ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 17:18

kontrola garáží a přilehlého okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 13:30

IZ 6a – pěší zóna

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 16:15

kontrola garáží a přilehlého okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 15:30

kontrolní činnost parkovací dům v ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 11:41

nález o registraci vozidla

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 12:35

kontrolní činnost ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 10:08

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 09:41

vyhrazené místo pro osoby ZTP – stání bez povolení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:08

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 08:03

vrak

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
11. 2. 2024 v 18:31

chodník

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 18:27

kontrolní činnost v garážích a okolí v uvedené lokalitě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 10:20

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:59

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:59

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:58

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:58

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:58

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:57

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:57

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:55

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:39

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:39

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:38

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:36

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:36

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:35

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:33

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:32

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:32

parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:27

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 08:26

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 08:25

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 01:00

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 2. 2024 v 21:40

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 2. 2024 v 23:45

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 2. 2024 v 20:50

závada – poškozené dopravní značení

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
11. 2. 2024 v 12:52

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 2. 2024 v 15:04

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 2. 2024 v 15:04

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 2. 2024 v 15:03

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 2. 2024 v 15:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 2. 2024 v 15:00

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 2. 2024 v 14:58

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 2. 2024 v 14:57

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 2. 2024 v 14:55

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 2. 2024 v 14:54

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 2. 2024 v 14:53

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 2. 2024 v 14:51

kontrolní činnost Na Karlově, Klášterka, Mezi Hřbitovy

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 2. 2024 v 07:25

stání na chodníku

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 2. 2024 v 14:48

kontrolní činnost v uvedené lokalitě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 2. 2024 v 08:45

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 2. 2024 v 14:44

stání na vyhrazeném parkovišti pro ZTP bez povolení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 2. 2024 v 14:39

kontrola garáží a přilehlého okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 2. 2024 v 14:25

kontrola garáží Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 2. 2024 v 16:46

kontrola garáží Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 2. 2024 v 12:54

spuštěno SOS tlačítko – omyl, vyřešeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 2. 2024 v 10:00

kontrola garáží Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 2. 2024 v 12:28

kontrola garáží Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 2. 2024 v 10:27

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova. Vše v pořádku

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 2. 2024 v 09:40

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova. Vše v pořádku

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 2. 2024 v 03:25

nález 2ks občanských průkazů

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 2. 2024 v 02:10

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 2. 2024 v 00:40

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 21:22

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 21:21

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 2. 2024 v 21:29

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 2. 2024 v 20:40

poškození vstupních dveří

Přestupky proti majetku
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 15:33

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 10:00

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 09:40

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 09:43

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 09:35

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 09:35

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 09:33

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 09:30

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 09:21

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 09:20

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 09:19

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 09:18

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 09:16

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 09:15

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 09:14

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 09:14

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 09:13

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 09:13

nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 09:10

stání na chodníku

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 11:18

nález psa – předáno majiteli

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 2. 2024 v 11:56

zjištěná závada – odklopený kanál

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 08:30

nález platební karty

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 10:35

nález peněženky včetně obsahu – předáno majiteli

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
10. 2. 2024 v 10:01

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 16:35

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 2. 2024 v 04:02

kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 2. 2024 v 02:52

nález dokladového pouzdra s doklady v OD Kaufland – předáno majiteli

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 21:20

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 20:42

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 20:41

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 20:41

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 2. 2024 v 20:40

nález klíče od osobního automobilu – předáno majiteli

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 2. 2024 v 00:25

kontrola krytých garážových stání v ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 2. 2024 v 23:05

kontrola krytých garážových stání v ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 2. 2024 v 21:40

kontrola krytých garážových stání v ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 2. 2024 v 20:15

kontrola krytých garážových stání v ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 2. 2024 v 19:58

kontrola krytých garážových stání v ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 2. 2024 v 16:30

vyhrazené parkoviště – stání bez viditelného umístění průkazu o7

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 14:07

stání na chodníku

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 13:51

kontrola krytých garážových stání v ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 2. 2024 v 15:00

kontrola krytých garážových stání v ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 2. 2024 v 13:55

kontrola krytých garážových stání v ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 2. 2024 v 11:10

kontrola krytých garážových stání v ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 2. 2024 v 08:15

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 10:15

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 10:08

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 10:12

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 10:07

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 10:06

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 10:02

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 10:01

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 10:00

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 09:58

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 09:58

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 09:57

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 09:49

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 09:49

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
9. 2. 2024 v 09:47

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 09:44

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 09:44

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 12:16

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 09:41

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 09:41

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 09:39

nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 09:24

nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 09:19

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 10:54

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 10:54

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 11:02

V12c

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 10:50

nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích IP 11b

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 09:18

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 10:50

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
9. 2. 2024 v 10:50

nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích IP 11b

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 09:18

nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 2. 2024 v 09:18

kontrola garáží a přilehlých prostor

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 2. 2024 v 08:00

kontrola garáží a přilehlých prostor

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 2. 2024 v 00:45

kontrola garáží a přilehlých prostor

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 2. 2024 v 05:52

kontrola garáží a přilehlých prostor

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 2. 2024 v 01:52

kontrola garáží a přilehlých prostor

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 2. 2024 v 23:03

kontrola garáží a přilehlých prostor

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 2. 2024 v 22:05

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
8. 2. 2024 v 21:02

oznámení – oheň, součinnost HZS – vyřešeno

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
8. 2. 2024 v 19:00

ostatní – sražená srna – vyřízeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 2. 2024 v 08:30

kontrola garáží a přilehlého okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 2. 2024 v 18:04

kontrola garáží a přilehlého okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 2. 2024 v 16:52

kontrola garáží a přilehlého okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 2. 2024 v 15:36

zákaz stání V13

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
8. 2. 2024 v 09:12

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
8. 2. 2024 v 12:58

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 2. 2024 v 13:05

V12b

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 2. 2024 v 13:06

V12b

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 2. 2024 v 13:06

pěší zóna

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 2. 2024 v 13:17

kontrola garáží

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
8. 2. 2024 v 14:15

V13

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
8. 2. 2024 v 11:08

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 2. 2024 v 10:54

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 2. 2024 v 10:38

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 2. 2024 v 10:37

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 2. 2024 v 10:37

V13

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 2. 2024 v 10:34

sdělení

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 2. 2024 v 13:19

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 2. 2024 v 10:31

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 2. 2024 v 10:30

stání mimo vyhrazené parkovací místo

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 2. 2024 v 10:22

kontrola garáží a přilehlých prostor

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 2. 2024 v 12:07

kontrola garáží a přilehlých prostor

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 2. 2024 v 09:17

kontrola garáží a přilehlých prostor

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 2. 2024 v 05:55

kontrolní činnost se zaměřením na OZV

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 2. 2024 v 03:22

kontrolní činnost se zaměřením na OZV

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 2. 2024 v 02:10

kontrolní činnost se zaměřením na OZV

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 2. 2024 v 00:16

přijato SOS tlačítko tíseň – pomoc občanovi

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 2. 2024 v 23:39

kontrolní činnost se zaměřením na OZV

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 2. 2024 v 22:30

prověření oznámení

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 19:55

kontrola garáží a přilehlých prostor

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 2. 2024 v 23:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 22:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 22:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 22:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 22:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 22:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 22:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 22:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 22:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 22:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 22:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 22:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 22:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 22:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 22:44

kontrole garáží a přilehlých prostor

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 2. 2024 v 21:35

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 16:26

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 16:26

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 16:24

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 16:21

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 16:21

usměrňování dopravy, součinnost RZS, HZS a PČR

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 17:50

prověření oznámení – pomoc občanovi

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 14:54

drobná krádež

Přestupky proti majetku
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 19:32

kontrolní činnost v uvedené lokalitě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 14:25

prověření oznámení

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 2. 2024 v 22:04

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 09:33

V13

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 10:29

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 09:29

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 09:29

kontrolní činnost v uvedené lokalitě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 2. 2024 v 17:24

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 14:35

kontrolní činnost v uvedené lokalitě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 2. 2024 v 16:50

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 14:58

kontrolní činnost v uvedené lokalitě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 2. 2024 v 15:00

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 14:59

kontrola garáží a okolí – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 2. 2024 v 16:00

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 09:22

kontrola garáží a přilehlých prostor – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 2. 2024 v 14:22

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 09:21

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 09:21

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 09:15

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 08:17

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 09:37

stání mimo vyhrazená parkovací místa

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 09:39

V13

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 11:31

kontrola nadzemních garáží – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 2. 2024 v 10:47

kontrola nadzemních garáží – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 2. 2024 v 09:00

kontrolní činnost v uvedené lokalitě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 2. 2024 v 10:25

kontrolní činnost v uvedené lokalitě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 2. 2024 v 08:05

podání vysvětlení – přestupek proti občanskému soužití

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
7. 2. 2024 v 07:57

kontrola garáží a přilehlého okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 2. 2024 v 06:00

kontrola garáží a přilehlého okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 23:35

kontrola garáží a přilehlého okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 22:25

kontrola garáží a přilehlého okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 21:15

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 20:33

V13

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 20:36

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 20:41

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 20:41

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 20:49

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 20:50

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 20:37

kontrola garáží a přilehlého okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 20:05

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 15:26

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 13:05

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 17:38

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 15:57

stání na zeleni

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 13:05

stání na chodníku

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 13:05

stání mimo vyhrazená parkovací místa

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 18:30

stání mimo vyhrazená parkovací místa

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 13:04

vyhrazené parkovací místo

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 10:40

nález injekční stříkačky – odborně zlikvidováno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 10:42

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 15:20

kontrola uvedené lokality včetně garáží – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 14:55

nález injekční stříkačky – odborně zlikvidováno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 10:38

stání na vyhrazeném parkovišti pro držitele karet ZTP bez oprávnění

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 11:18

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 09:05

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 09:05

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 09:06

kontrola garáží v ulici Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 10:53

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 2. 2024 v 09:10

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 09:10

kontrola garáží a přilehlých prostor okolí ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 08:26

prověření oznámení – vyřešeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 08:00

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 07:29

kontrolní činnost u základní školy a mateřské školy Karlov

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 07:25

kontrola průchodu – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 06:15

kontrola uvedené lokality – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 05:46

kontrola uvedené lokality -bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 2. 2024 v 00:56

V13

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 21:55

kontrolní činnost v uvedené lokalitě – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 23:44

kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 22:20

kontrola ulice Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 22:00

kontrolní činnost v lokalitě parkovacího domu ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 21:18

V13

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 21:13

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 21:11

kontrolní činnost v uvedené lokalitě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 20:49

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 20:01

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 20:01

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 19:58

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 19:58

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 19:56

V12C

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 19:56

kontrolní činnost v lokalitě parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 20:17

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 19:54

V12c

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 19:52

V12c

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 20:16

protisměr

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 19:48

asistence PČR usměrňování dopravy při střetu 2 vozidel

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 17:46

porušení zákazu odbočení vlevo

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 17:02

porušení zákazu odbočení vlevo

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 13:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 14:29

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 14:29

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 14:29

zákaz odbočení

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 14:08

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 11:23

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 11:23

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 11:45

porušení povolené doby stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 09:44

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 11:51

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 11:51

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 11:52

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 11:23

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 11:23

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 11:23

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 11:23

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 10:39

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 10:33

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 10:29

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 10:29

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 10:19

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 10:19

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 10:19

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 10:19

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 10:19

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 10:19

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 10:19

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 10:19

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 10:19

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 10:19

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 10:19

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 10:19

prověření oznámení – újezd od čerpací stanice bez zaplacení

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 06:30

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 2. 2024 v 09:55

V12a

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 09:51

veřejná zeleň

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 09:16

stání na vyhrazeném parkovišti

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 09:05

kontrola u ZŠ a MŚ Karlov, usměrňování provozu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 07:25

kontrola BUS terminálu a okolí – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 2. 2024 v 19:00

kontrola BUS terminálu a okolí – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 2. 2024 v 18:06

kontrolní činnost BUS terminál a okolí – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 2. 2024 v 17:10

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 09:02

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 08:52

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
5. 2. 2024 v 08:46

kontrolní činnost v lokalitách Táborská, Hráského, Sportovní, K Náhonu, Mezi hřbitovy

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 2. 2024 v 13:06

kontrolní činnost v lokalitách Karlov, Kláštěrka, Nová Pražská, Tyršova, Nádražní – z parkovacího domu vykázání 2 osob

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 2. 2024 v 07:40

chodník

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 11:34

ostatní – nález mobilního telefonu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
3. 2. 2024 v 14:40

chodník

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 11:00

kontrolní činnost v lokalitách Masarykovo nám, Vnoučkova, Nová Pražská

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
3. 2. 2024 v 07:45

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:16

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:15

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 10:33

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 10:33

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 10:33

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 10:33

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 10:33

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 10:33

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 10:29

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 10:23

zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 10:19

zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
3. 2. 2024 v 10:22

nezaplacené parkovné

Vyřešeno na místě
3. 2. 2024 v 08:30

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:23

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:22

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:22

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:21

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:19

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:19

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:18

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:31

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:16

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:17

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:16

V11a

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:16

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:15

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:14

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 08:14

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 07:48

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 07:49

V13

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 07:46

V13

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 2. 2024 v 07:45

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 21:40

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 21:39

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 21:38

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 21:37

křižovatka

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
2. 2. 2024 v 17:15

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:13

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 09:54

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 09:49

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:02

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:04

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 11:06

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:07

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 11:06

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 11:06

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 11:06

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 11:06

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:12

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:46

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:13

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
2. 2. 2024 v 10:15

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:16

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:16

nerespektování VDZ V13 – zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:14

Nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 08:36

Nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 08:36

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:46

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:13

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:15

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
2. 2. 2024 v 10:16

nerespektování VDZ V13 – zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:16

nerespektování VDZ V13 – zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:14

nerespektování místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 08:36

nerespektování místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 08:36

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:46

nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 08:36

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 09:06

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 08:48

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 09:31

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 08:48

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 09:31

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 09:31

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 09:32

chodník

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 10:24

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 11:45

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 2. 2024 v 11:10

zákaz vjezdu všech vozidel

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
2. 2. 2024 v 08:15

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 20:31

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 20:30

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 20:30

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 20:31

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 20:29

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 20:28

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 18:46

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 16:18

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 16:20

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 16:16

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 16:22

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 16:21

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 16:21

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 16:27

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 16:29

chodník

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 13:51

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 11:00

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 10:59

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 10:58

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 10:50

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 10:44

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 10:43

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 10:29

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 10:29

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 10:29

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 10:21

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 10:21

V13

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 10:41

nerespektování místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 10:29

nerespektování místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 2. 2024 v 10:29

stání ve vjezdu

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
1. 2. 2024 v 10:10