Menu
Přestupky
Přestupky v dopravě
Přestupky v dopravě
Přestupky proti majetku
Přestupky proti majetku
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti občanskému soužití
Přestupky proti občanskému soužití
Ostatní přestupky
Ostatní přestupky
Trestný čin
Trestný čin
Ostatní činnost MěP
Ostatní činnost MěP

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
21. 4. 2024 v 20:44

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
21. 4. 2024 v 20:43

V13

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
21. 4. 2024 v 20:41

Kontrola garáží a okolí v ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 4. 2024 v 21:39

Kontrola garáží a okolí v ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 4. 2024 v 20:22

Kontrola garáží a okolí v ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 4. 2024 v 15:45

Kontrola garáží a okolí v ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 4. 2024 v 10:05

prověření oznámení

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 4. 2024 v 10:50

Kontrolní činnost se zaměřením na OZV v lokalitách ulic Bezručova a Zapova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 4. 2024 v 06:07

Kontrolní činnost se zaměřením na OZV v lokalitách ulic Bezručova, Zapova a Na Bezděkově

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 4. 2024 v 04:00

Kontrolní činnost ulic Zapova a Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 4. 2024 v 02:01

kontrola osoby, poskytnutí první pomoci

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
21. 4. 2024 v 00:10

kontrolní činnost se zaměřením na OZV v lokalitě ulic Bezručova a Zapova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
20. 4. 2024 v 23:58

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
20. 4. 2024 v 12:02

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
20. 4. 2024 v 08:03

odcizení kabelů

Přestupky proti majetku
Předáno k dořešení
20. 4. 2024 v 04:05

Kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
19. 4. 2024 v 22:05

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 4. 2024 v 16:29

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 4. 2024 v 16:26

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 4. 2024 v 16:26

zákaz zastavení 12c

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 4. 2024 v 16:23

V12c

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 4. 2024 v 16:21

V12c

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 4. 2024 v 16:20

V obytné zóně je stání dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 4. 2024 v 15:48

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
19. 4. 2024 v 14:08

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
19. 4. 2024 v 14:07

kontrola garáží v ulici Bezručova – vykázání 2 osob

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
19. 4. 2024 v 15:53

překážka v silničním provozu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
19. 4. 2024 v 09:31

napadení

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 22:01

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 20:34

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 20:35

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 19:12

stání na vyhrazeném parkovišti bez viditelného povolení ve vozidle

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 19:02

Kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 18:17

Kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 16:55

Kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 16:02

Kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 14:15

Kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 12:45

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 11:37

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 08:12

poškození vchodových dveří

Přestupky proti majetku
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 17:03

Kontrolní činnost v centu města zaměřená na dodržování veřejného pořádku

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 16:45

kontrola vlakového a autobusového nádraží, vykázány 2 osoby

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 12:56

kontrola a dohled školní družina Jiráskova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 11:30

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 10:57

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 10:57

obytná zóna stání mimo vyznačená parkovací místa

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 09:40

obytná zóna – stání mimo vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 09:35

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 11:53

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 11:28

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 11:22

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 11:17

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 11:17

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 10:32

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 11:21

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 11:20

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 11:19

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 11:19

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 11:18

prověření oznámení – spící muž na lavičce – vyřešeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 10:00

součinnost s azylovým domem – problémový klient – vyřešeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 08:55

kontrola u ZŠ Karlov a MŠ Karlov, usměrňování provozu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 07:24

pěší zóna

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 07:34

odstavené vozidlo bez technické kontroly

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 4. 2024 v 06:34

kontrolní činnost

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 4. 2024 v 06:33

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 21:45

Kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad.

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 23:35

Kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad.

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
17. 4. 2024 v 21:20

stání ve vjezdu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 4. 2024 v 17:00

pomoc občanovi – zlomený klíč v zámku dveří – vyřešeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 4. 2024 v 15:30

stání na V13

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
17. 4. 2024 v 15:30

kontrolní činnost u ZŠ Jiráskova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 4. 2024 v 12:34

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 10:57

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 10:56

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 10:55

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
17. 4. 2024 v 10:54

pochůzková činnost v uvedených lokalitách, zaměřená na VP a OZV města Benešov

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 4. 2024 v 10:16

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 10:19

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 10:19

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 10:19

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 10:01

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 08:33

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 08:31

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 08:31

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 10:06

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 10:05

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 10:03

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 09:47

kontrola garáží ulice Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 4. 2024 v 08:05

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 08:23

stání v křižovatce

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 08:29

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 4. 2024 v 08:27

kontrolní činnost u základní školy a mateřské školky Karlov – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 4. 2024 v 07:25

stání na vyhrazeném parkovišti bez viditelně umístěného povolení ve vozidle

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 18:05

kontrola centra města, zaměřená na VP a OZV města Benešov

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 4. 2024 v 16:09

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 14:14

kontrola vlakového a autobusového nádraží, terminál

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 4. 2024 v 13:52

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 14:53

vrak

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 11:35

vrak

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 13:12

vrak

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 12:23

silniční vegetace

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 10:04

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 10:04

silniční vegetace

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 10:04

silniční vegetace

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 10:04

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 10:03

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 10:03

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 10:06

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 10:05

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 10:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 10:05

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 10:04

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 10:30

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 09:50

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 09:49

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 09:44

žlutá čára

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 09:37

kontrolní činnost u základní školy a mateřské školky Karlov – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 4. 2024 v 07:25

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 08:28

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 08:27

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 08:23

neoprávněné stání na místě vyhrazeném pro invalidy

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 07:22

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 08:27

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 08:20

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 08:26

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 08:25

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 08:25

Nález věci – mobilní telefon zn. Apple

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
16. 4. 2024 v 07:30

kontrolní činnost v parkovacím domě v ul. Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 4. 2024 v 15:43

kontrolní činnost BUS terminál – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 4. 2024 v 11:45

stání na vegetaci

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 12:35

Zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
15. 4. 2024 v 15:39

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 11:34

kontrola venčení psů, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 4. 2024 v 11:30

na vyhrazeném parkovišti bez platného povolení, v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 10:14

Kontrola terminálu autobusového nádraží a parkovacího domu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 4. 2024 v 09:20

Zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:05

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:05

žlutá čára V12c

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 08:55

stání ve vjezdu

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
15. 4. 2024 v 08:15

Kontrolní činnost v uvedené lokalitě, nahlášení svícení pouličního osvětlení na TS Benešov,

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 4. 2024 v 08:06

Kontrolní činnost u základní školy a mateřské školky Karlov, usměrňování provozu, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 4. 2024 v 07:25

vrak

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 11:59

stání na místě vyhrazeném pro invalidy bez karty pro osoby ZTP

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 11:59

stání na místě vyhrazeném pro invalidy bez karty pro osoby ZTP

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 11:57

na žádost provedena kontrolní činnost v ulicích Jana Švermy, M. Kudeříkové a J. Horáka – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 4. 2024 v 11:43

Kontrola parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 4. 2024 v 11:28

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:11

silniční vegetace

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:11

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:10

žlutá čára

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:42

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:09

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:12

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:09

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:11

silniční vegetace

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:09

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:11

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:09

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:08

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 09:09

jízda jednosměrkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
15. 4. 2024 v 08:35

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 08:15

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 08:15

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 08:15

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 08:15

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 08:15

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 08:15

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 08:15

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 08:15

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 08:45

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 08:20

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 08:19

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 08:13

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 4. 2024 v 08:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 4. 2024 v 19:40

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 4. 2024 v 09:46

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
12. 4. 2024 v 09:35

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:18

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:19

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:19

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:20

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:20

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:21

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:21

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:21

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:22

Zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
12. 4. 2024 v 09:35

tlačítko tíseň nemocnice – prověření, stisknuto omylem,bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
13. 4. 2024 v 05:22

Nerespektování DZ – C4a

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
14. 4. 2024 v 02:50

chodník

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:26

chodník

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:26

chodník

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:26

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:27

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:27

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:27

chodník

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:27

chodník

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 16:28

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 4. 2024 v 08:13

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 4. 2024 v 08:13

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 4. 2024 v 08:33

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 4. 2024 v 10:05

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 4. 2024 v 15:31

kontrola lokality ul. Bezručova a okolí – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
13. 4. 2024 v 23:50

nedovolené opuštění místa dopravní nehody

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
13. 4. 2024 v 16:50

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 4. 2024 v 10:07

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 4. 2024 v 09:49

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 4. 2024 v 09:49

nezaplacené parkovné

Předáno k dořešení
13. 4. 2024 v 09:42

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 4. 2024 v 09:40

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 4. 2024 v 09:39

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 4. 2024 v 09:38

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 4. 2024 v 09:36

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 4. 2024 v 09:36

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 4. 2024 v 09:35

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 4. 2024 v 09:35

nález věci

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 4. 2024 v 12:00

prověření oznámení – muži pod vlivem alkoholu, kontrola , předvedení PČR

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
13. 4. 2024 v 07:05

kontrolní činnost se zaměřením na OZV v ulicích Bezručova x Zapova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
13. 4. 2024 v 02:44

kontrolní činnost se zaměřením na OZV v ulicích Bezručova x Zapova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 4. 2024 v 23:51

kontrolní činnost se zaměřením na OZV v ulicích Bezručova x Zapova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 4. 2024 v 21:07
Trestný čin
Předáno k dořešení
13. 4. 2024 v 05:30

prověření oznámení – ztráta peněženka s doklady

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 4. 2024 v 23:59

prověření oznámení

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 4. 2024 v 20:20

provedena lustrace řidiče v CEŘ

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 4. 2024 v 15:32

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 4. 2024 v 10:18

Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 4. 2024 v 08:17

Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 4. 2024 v 08:17

Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 4. 2024 v 08:17

Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 4. 2024 v 08:17

Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 4. 2024 v 08:17

spuštění SOS tlačítka – nemocnice Rudolfa a Stefanie, prověřeno, vyřešeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 4. 2024 v 12:16

nález dokladu

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 21:00

lustrace řidiče v CEŘ

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 4. 2024 v 09:21

Kontrola garáží ul. Bezručova 1253, a přilehlého okolí bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 4. 2024 v 01:30

Kontrolní činnost lokalit Bezručova a Zapova se zaměřením na OZV- bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 4. 2024 v 06:00

Kontrolní činnost lokalit Bezručova a Zapova se zaměřením na OZV- bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 4. 2024 v 01:49

prověření oznámení – muž pod vlivem alkoholu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 4. 2024 v 21:10

prověření oznámení – muž pod vlivem alkoholu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 4. 2024 v 19:55

Kontrolní činnost v lokalitě ulic Bezručova a Zapova se zaměřením na OZV, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 4. 2024 v 20:53

újezd od čerpací stanice bez zaplacení

Přestupky proti majetku
Vyřešeno na místě
11. 4. 2024 v 20:52

Nález dvou čipů na klíčence Lidl.

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 14:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 11:14

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 11:13

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 11:13

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 11:12

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
11. 4. 2024 v 11:12

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 11:11

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 11:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
11. 4. 2024 v 11:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 11:09

vyhrazené parkoviště K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 11:03

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 11:02

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 10:58

B – 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 09:02

B – 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 09:01

B – 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 09:00

B – 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 08:59

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 4. 2024 v 08:03

kontrola parkoviště a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 4. 2024 v 09:32

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
3. 4. 2024 v 16:15

kontrolní činnost

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 4. 2024 v 06:14

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 4. 2024 v 23:06

Kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 21:11

Kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 20:06

kontrolní činnost lokalita Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 20:39

podvod

Přestupky proti majetku
Předáno k dořešení
10. 4. 2024 v 20:03

drobná krádež

Přestupky proti majetku
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 19:35

V – 13 Šikmé rovnoběžné čáry

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 4. 2024 v 18:45

nehoda poškození vozidla, součinnost HZS a PČR

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
10. 4. 2024 v 16:41

kontrolní činnost se zaměřením na OZV v lokalitě ulic Bezručova a Zapova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 11:01

zákaz odbočení vlevo

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 16:38

přikázaný směr jízdy vpravo

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 15:33

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 4. 2024 v 14:19

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 15:53

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 15:51

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 16:41

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 16:00

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 15:45

kontrola a následné vykázání 3 osob z prostor Malého Nám.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 12:00

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 11:44

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 11:33

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 11:16

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 10:35

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 10:34

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 4. 2024 v 09:51

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 4. 2024 v 09:51

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 4. 2024 v 10:23

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 4. 2024 v 10:23

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 4. 2024 v 10:23

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 4. 2024 v 10:23

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 4. 2024 v 10:23

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 4. 2024 v 10:22

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 4. 2024 v 10:12

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 10:06

V obytné zóně je stání dovoleno jen na místech označených jako parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 4. 2024 v 09:56

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 10:30

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 10:30

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 4. 2024 v 09:13

kontrolní činnost v uvedených lokalitách, zaměřená na venčení psů

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 08:10

kontrolní činnost u základní školy a mateřské školky Karlov, usměrňování provozu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 07:25

Kontrolní činnost parkovací dům ul. Bezručova – bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 4. 2024 v 05:55

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 4. 2024 v 22:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 4. 2024 v 22:01

Kontrolní činnost parkovací dům – bez závad.

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
9. 4. 2024 v 21:00

odstavené vozidlo bez platné technické kontoly

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 4. 2024 v 21:21

Kontrolní činnost parkovací dům – bez závad.

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
9. 4. 2024 v 19:37

kontrolní činnost v lokalitě ulic Bezručova a Zapova se zaměřením na OZV – čtyři osoby (děti) v prostorách park. garáže v ulici Bezručova – místo opustili, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 4. 2024 v 17:22

kontrolní činnost v lokalitě ulic Bezručova a Zapova se zaměřením na OZV – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 4. 2024 v 11:38

kontrolní činnost v lokalitě ulic Bezručova a Zapova se zaměřením na OZV – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 4. 2024 v 09:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 4. 2024 v 15:05

přikázaný směr jízdy vpravo

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
9. 4. 2024 v 15:29

kontrolní činnost v centru města , zaměřená na VP a OZV města Benešov

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 4. 2024 v 16:56

usměrňování provozu, zabezpečování firmy, která prováděla práce na radaru.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 4. 2024 v 09:30

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
9. 4. 2024 v 14:55

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
9. 4. 2024 v 14:35

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
9. 4. 2024 v 13:58

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
9. 4. 2024 v 14:14

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
9. 4. 2024 v 14:47

Stání mimo parkovací místo

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
9. 4. 2024 v 11:25

prověření oznámení – nález injekční stříkačky – odborně zlikvidováno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 4. 2024 v 12:00

IP – 13b Parkoviště s parkovacím kotoučem

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 4. 2024 v 11:58

IP – 13b Parkoviště s parkovacím kotoučem

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 4. 2024 v 11:55

vjezd

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
9. 4. 2024 v 13:08

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 4. 2024 v 10:46

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 4. 2024 v 10:46

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 4. 2024 v 10:45

chodník

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 4. 2024 v 08:20

stání na chodníku

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 4. 2024 v 08:20

újezd od čerpací stanice bez zaplacení

Ostatní přestupky
Vyřešeno na místě
9. 4. 2024 v 08:10

zákaz vjezdu B1

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 15:42

zákaz vjezdu B1

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 15:50

zákaz vjezdu B1

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 15:31

prověření oznámení – podnapilá osoba, spolupráce RZS

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 16:00

silniční vegetace

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 16:20

Kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 16:05

prověření oznámení

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 13:40

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 12:13

Kontrolní činnost, zaměřená na VP

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 12:20

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 15:02

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 11:48

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 11:50

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 11:44

nález odstaveného vozidla bez platné technické kontroly

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 14:38

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 11:44

odstavené vozidlo bez platné technické kontroly

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 14:26

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 11:44

odstavené vozidlo bez platné technické kontroly

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 14:10

Zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 09:00

Zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 09:00

Kontrolní činnost v uvedených lokalitách – Bezručova, na Bezděkově

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 08:46

kontrola hřbitovů

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 08:00

Kontrolní činnost u základní a mateřské školy Karlov, usměrňování provozu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 07:25

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:28

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:26

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:25

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:24

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:24

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:23

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:14

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:13

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:13

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:34

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:25

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:24

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:20

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:19

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:18

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:16

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:14

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:13

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:11

V13

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:10

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:10

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 09:09

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:08

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:06

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 08:59

Kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 09:55

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:22

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:21

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:21

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:07

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:07

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:06

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:06

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:05

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 09:19

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 09:06

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:05

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:09

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:05

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:55

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:05

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:05

Poškození vozidla jízdním kolem.

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 15:11

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:05

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 4. 2024 v 09:05

Parkoviště podélné stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 09:37

nález psa

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 4. 2024 v 06:57

kontrolní činnost v uvedených lokalitách: Sportovní, Na Chmelnici, Mezi Hřbitovy, Na Karlově

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 4. 2024 v 15:59

kontrolní činnost v lokalitě Na Bezděkově, centrum , Pražská zaměřená na VP a OZV města Benešov

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 4. 2024 v 11:48

kontrola lokality Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 4. 2024 v 10:10

Kontrola nádraží – terminál, vykázání z místa 1 osoba

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 4. 2024 v 08:05

chodník

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 4. 2024 v 16:33

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 4. 2024 v 16:31

chodník

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 4. 2024 v 17:25

vozidlo bez platné technické kontroly

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
7. 4. 2024 v 16:30

prověření oznámení – podnapilý muž – vyřešeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 4. 2024 v 09:55

prověření oznámení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 4. 2024 v 12:45

kontrola Bezručova a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 4. 2024 v 16:22

prověření oznámení

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
7. 4. 2024 v 13:41

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 4. 2024 v 10:51

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
7. 4. 2024 v 08:40

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
7. 4. 2024 v 11:00

Kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 4. 2024 v 10:08

jízda v protisměru

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
7. 4. 2024 v 10:30

TČ – krádež

Trestný čin
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 21:22

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova. Vše v pořádku.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 4. 2024 v 20:27

Podezření na trestný čin

Trestný čin
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 18:06

prověření oznámení – součinnost PČR

Přestupky proti občanskému soužití
Vyřešeno na místě
6. 4. 2024 v 17:05

nález svazku 3 klíčů

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 16:20

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 10:54

Nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 10:32

Nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 10:31

Nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 10:31

Nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 10:31

Nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 10:33

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 09:21

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 09:20

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 09:19

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 09:18

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 09:16

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 09:16

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 09:15

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 09:14

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 09:12

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 09:12

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 09:09

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 12:10

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 09:05

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 09:05

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 09:03

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 4. 2024 v 09:02

vozidlo bez platné evidenční kontroly

Ostatní přestupky
Vyřešeno na místě
6. 4. 2024 v 07:50

kontrolní činnost ul. Bezručova a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 4. 2024 v 20:56

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
5. 4. 2024 v 15:10

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 16:05

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 16:04

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 16:00

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
5. 4. 2024 v 15:59

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 15:45

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 15:44

vjezd

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 16:18

asistence PČR – doručování písemnosti

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 4. 2024 v 11:50

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 12:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 11:41

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 11:41

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 11:41

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 11:41

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 11:37

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 10:33

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 11:19

kontrola osoby – hledaná osoba, předáno PČR

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 11:15

kontrola osoby – předání PČR

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 09:20

stání v křižovatce

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 09:56

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
5. 4. 2024 v 10:00

zákaz stání – chodník

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 08:10

zákaz stání – protisměr

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 08:05

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 11:18

Kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 4. 2024 v 06:21

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 06:06

Kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 4. 2024 v 00:55

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 4. 2024 v 06:16

Kontrola garáží ul. Bezručova a přilehlých prostor bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 4. 2024 v 05:56

Kontrola garáží ul. Bezručova a přilehlých prostor bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 4. 2024 v 01:05

Kontrola garáží ul. Bezručova a přilehlých prostor bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 4. 2024 v 22:00

Kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 4. 2024 v 23:11

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 05:56

závada – padlý strom

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 4. 2024 v 20:31

nález psa

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 19:35

odchyt psa

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 4. 2024 v 19:55

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 07:44

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 09:34

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 09:35

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 09:35

zákaz stání – chodník

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
4. 4. 2024 v 09:44

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 09:55
Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 09:56

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 09:57

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 09:58

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:42

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:42

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:42

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:43

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:44

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:44

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:45

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 11:02

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 11:39

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:24

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:24

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:24

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:24

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:23

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:23

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:23

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:23

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:22

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:22

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:22

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:22

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:22

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:22

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:21

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:21

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 10:13

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 09:53

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
4. 4. 2024 v 09:53

Stání a zastavení v křižovatce

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 09:37

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 06:25

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 06:20

Zákaz zastavení B28 – porušení DZ

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
4. 4. 2024 v 06:25

Kontrolní činnost zaměřená na OZV, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 4. 2024 v 06:19

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 06:25

Kontrolní činnost – zaměřená na OZV, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
3. 4. 2024 v 22:55

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 06:25

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 4. 2024 v 06:25

Kontrolní činnost – kontrola garáží a přilehlých prostor ul. Bezručova, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 4. 2024 v 00:11

Kontrolní činnost – kontrola garáží a přilehlých prostor ul. Bezručova, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
3. 4. 2024 v 20:00

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
3. 4. 2024 v 11:29

Zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
3. 4. 2024 v 09:39

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
3. 4. 2024 v 11:27

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
3. 4. 2024 v 11:13

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 4. 2024 v 09:17

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 4. 2024 v 09:17

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 4. 2024 v 09:16

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 4. 2024 v 09:16

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 4. 2024 v 09:16

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 4. 2024 v 08:10

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 4. 2024 v 09:10

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 4. 2024 v 09:10

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 4. 2024 v 10:09

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 4. 2024 v 10:09

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 4. 2024 v 10:10

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 4. 2024 v 10:10

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 4. 2024 v 10:10

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 4. 2024 v 10:11

Prověření oznámení – překážka, provedena lustrace

Ostatní přestupky
Vyřešeno na místě
3. 4. 2024 v 09:52

Ostatní – kontrolní činnost

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
3. 4. 2024 v 08:30

Kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 23:03

Kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 20:44

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 21:54

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 21:58

Nález vraku

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 22:06

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 21:17

Prověření oznámení – vyřešeno na místě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 19:30

Ostatní – nález mobilního telefonu, předáno majiteli

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 18:00

Ostatní – odchyt psa, předáno majiteli

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 16:30

Zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 16:16

Kontrolní činnost zaměřená na veřejný pořádek – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 14:05

Neplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 13:26

Neplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 08:49

Kontrolní činnost v uvedených lokalitách – Jiráskova, Žižkova, Tyršova, Vnoučkova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 09:05

Oznámení – zjištěná závada

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 12:15

Stání na vyhrazeném parkovacím místě

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 14:25

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 09:10

Stání mimo parkovací stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 08:45

Ostatní agenda MěP

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 13:43

Prověření oznámení – vyřízeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 12:59

Zákaz zastavení, stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 09:20

Zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 09:44

Zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 09:45

Zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 09:40

Nezaplacené parkovné, zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 08:51

Nezaplacené parkovné, zákaz zastavení, stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 08:49

Kontrolní činnost – kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 11:39

Neplacené parkovné, zákaz zastavení, stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 08:48

Neplacené parkovné, zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 08:48

Zákaz vjezdu B1

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
1. 4. 2024 v 16:45

prověření oznámení

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
1. 4. 2024 v 17:05

prověření oznámení

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 4. 2024 v 15:50

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 09:08

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 09:08

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 09:08

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 09:08

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 09:08

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 08:58

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 08:58

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 08:58

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 08:58

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 08:58

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 08:58

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 08:58

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 4. 2024 v 08:58

kontrolní činnost u ZŠ a MŠ Karlov, usměrňování provozu, prevence

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 07:20

prověření oznámení – poplach – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 4. 2024 v 01:43

Kontrolní činnost Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 4. 2024 v 23:53

Kontrolní činnost Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 4. 2024 v 21:40

Kontrolní činnost Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 4. 2024 v 20:34

vrak

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
1. 4. 2024 v 23:19

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 4. 2024 v 15:20

prověření oznámení

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 4. 2024 v 18:54

kontrolní činnost v lokalitách K Pazderně, K Potoku, Karlov

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 4. 2024 v 14:10

kontrolní činnost v lokalitách Mendelova, Rubešova, Tylova, Červené Vršky, zaměřená na VP

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 4. 2024 v 11:55

kontrola vlakového a autobusového nádraží, terminál

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 4. 2024 v 10:28

Kontrola garáží a okolí, u garáží venku byli 3 nezletilé osoby, osoby poučen

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 4. 2024 v 13:37

kontrola parkovacího domu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 4. 2024 v 13:25

kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 4. 2024 v 10:58

kontrolní činnost v lokalitách Pod Hřbitovem, Mezi Hřbitovy, Karlov

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 4. 2024 v 07:30

Kontrola garáží a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 4. 2024 v 08:53