Menu
Přestupky
Přestupky v dopravě
Přestupky v dopravě
Přestupky proti majetku
Přestupky proti majetku
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti veřejnému pořádku
Přestupky proti občanskému soužití
Přestupky proti občanskému soužití
Ostatní přestupky
Ostatní přestupky
Trestný čin
Trestný čin
Ostatní činnost MěP
Ostatní činnost MěP

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 5. 2024 v 08:24

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 5. 2024 v 08:24

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 5. 2024 v 08:24

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 5. 2024 v 08:24

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
19. 5. 2024 v 08:24

Kontrolní činnost se zaměřením na OZV, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
19. 5. 2024 v 09:05

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 5. 2024 v 20:36

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 5. 2024 v 20:36

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 5. 2024 v 20:36

Nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 5. 2024 v 21:09

Nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 5. 2024 v 21:09

Nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 5. 2024 v 21:09

Nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 5. 2024 v 21:08

Nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 5. 2024 v 21:06

Nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 5. 2024 v 21:07

Nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 5. 2024 v 21:07

nález mobilního telefonu – předáno majiteli

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 5. 2024 v 19:17

nález motorového vozidla bez platné STK

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
18. 5. 2024 v 17:26

úmyslné neoprávněné užívání cizího majetku

Přestupky proti majetku
Vyřešeno na místě
18. 5. 2024 v 05:45

nález věci-mobilní telefon

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
18. 5. 2024 v 07:31

Kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 5. 2024 v 15:28

nález odstaveného vozidla bez platné STK

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 5. 2024 v 15:00

nález odstaveného vozidla bez platné STK

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
17. 5. 2024 v 14:55

kontrolní činnost v uvedených lokalitách

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 5. 2024 v 12:10

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 5. 2024 v 12:49

zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 5. 2024 v 12:49

prověření oznámení

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 5. 2024 v 11:40

ostatní přestupky – nález odstaveného vozidla bez platné STK

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
18. 5. 2024 v 13:41

Kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 5. 2024 v 10:34

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 5. 2024 v 09:56

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 5. 2024 v 08:39

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 5. 2024 v 08:40

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 5. 2024 v 09:42

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 5. 2024 v 08:41

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 5. 2024 v 09:31

Stání na žluté čáře souvislé

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 5. 2024 v 08:39

Stání na žluté čáře souvislé

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 5. 2024 v 08:38

Stání na V13

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 5. 2024 v 08:38

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 5. 2024 v 08:42

Stání na V13

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
17. 5. 2024 v 08:36

Ostatní – kontrola u základní a mateřské školy Karlov, usměrňování provozu, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 5. 2024 v 07:25

Ostatní – kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova, vše v pořádku

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
17. 5. 2024 v 06:10

Zákaz zastavení a stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 21:51

Zákaz zastavení a stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 21:53

Zákaz zastavení a stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 21:56

Zákaz zastavení a stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 21:57

Zákaz zastavení a stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 21:57

Zákaz zastavení a stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 21:57

Stání na silniční vegetaci

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 21:59

Ostatní – kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova, vše v pořádku

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 5. 2024 v 22:23

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 19:26

Ostatní – kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova, vše v pořádku

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
16. 5. 2024 v 20:52

Nerespektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 11:24

Stání na silniční vegetaci

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 11:39

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 10:56

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 10:56

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 10:56

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 09:57

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 11:58

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 09:57

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
16. 5. 2024 v 09:57

Nedodržení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
16. 5. 2024 v 08:05

Ostatní – kontrolní činnost, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 5. 2024 v 23:45

Ostatní – kontrolní činnost, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 5. 2024 v 21:51

Ostatní – kontrolní činnost, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 5. 2024 v 20:54

Ostatní – přijaté oznámení

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 5. 2024 v 16:40

Stání v obytné zóně mimo vyhrazená parkovací místa

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 5. 2024 v 17:42

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 5. 2024 v 09:20

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 5. 2024 v 09:20

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 5. 2024 v 09:20

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 5. 2024 v 09:10

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 5. 2024 v 09:10

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 5. 2024 v 09:20

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 5. 2024 v 09:20

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 5. 2024 v 09:20

Stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 5. 2024 v 09:14

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 5. 2024 v 09:20

Stání na silniční vegetaci

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
15. 5. 2024 v 08:05

Ostatní – kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlých prostor, bez závad

Vyřešeno na místě
15. 5. 2024 v 05:35

Ostatní – kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlých prostor, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 5. 2024 v 02:30

Ostatní – kontrola garáží a okolí, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
15. 5. 2024 v 01:02

Ostatní – nález věci – RZ

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
14. 5. 2024 v 19:58

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 14:49

Stání na chodníku

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 12:30

Zákaz stání – chodník

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 12:30

Nerespektování DZ 5a

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 08:08

Zákaz stání K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:14

Stání na vyhrazeném parkovišti K+R

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:13

Zákaz zastavení a stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:21

Zákaz zastavení a stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:22

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:22

Zákaz stání – zatáčka

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:23

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:31

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:32

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:35

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:36

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:36

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:37

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:37

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:38

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 10:00

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 10:04

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 10:04

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 10:05

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 10:05

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 10:05

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 10:06

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 10:06

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 10:06

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:30

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:30

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:30

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:30

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:30

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:30

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
14. 5. 2024 v 09:30

Ostatní – lustrace

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
14. 5. 2024 v 09:33

Ostatní – žádost o spolupráci ze strany PČR

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 21:55

Ostatní – kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlých prostor, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
14. 5. 2024 v 05:55

Ostatní – kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlých prostor, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
14. 5. 2024 v 00:40

Ostatní – kontrola garáží a okolí, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
14. 5. 2024 v 00:33

Ostatní – odchyt psa

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
13. 5. 2024 v 20:00

Stání na parkovišti vyhrazeném pro ZTP

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 16:26

Stání na chodníku

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 5. 2024 v 10:29

Zákaz stání – chodník

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 08:15

Stání na silniční vegetaci v zákazu stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 08:21

Zákaz stání – vjezd

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 08:32

Zákaz zastavení a stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 09:50

Zákaz zastavení a stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 09:51

Zákaz zastavení – žlutá čára

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 09:52

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 09:51

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 09:53

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 09:53

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 09:53

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 09:53

Zákaz stání – vjezd

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 10:33

Zákaz zastavení a stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 09:55

Zákaz zastavení a stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 09:55

Zákaz zastavení a stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
13. 5. 2024 v 09:55

Prověření oznámení – překážka, vyřízeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
13. 5. 2024 v 11:11

Prověření oznámení – překážka, vyřízeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
13. 5. 2024 v 10:22

Prověření oznámení – překážka, vyřízeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
13. 5. 2024 v 08:34

Prověření oznámení – vyřízeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 5. 2024 v 17:30

Ostatní – kontrola garáží a okolí, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 5. 2024 v 17:25

Ostatní – kontrola vlakového a autobusového nádraží – terminál, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 5. 2024 v 13:10

Ostatní – kontrolní činnost v uvedených lokalitách, Pod Hřbitovem, Klášterka, Bezručova, Na Bezděkově, venčení psů, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 5. 2024 v 10:05

Ostatní – kontrolní činnost zaměřená na VP a OZV města Benešov, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 5. 2024 v 09:24

Drobná krádež

Přestupky proti majetku
Předáno k dořešení
12. 5. 2024 v 14:15

Ostatní – kontrolní činnost v dané lokalitě, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 5. 2024 v 07:19

Prověření oznámení – vyřízeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 5. 2024 v 13:20

Zákaz zastavení – žlutá čára

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 5. 2024 v 10:35

Ostatní – kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlého okolí, bez závad

Vyřešeno na místě
12. 5. 2024 v 10:35

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
12. 5. 2024 v 09:22

Ostatní – kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlých prostor, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 5. 2024 v 08:10

Ostatní – kontrola garáží a okolí, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 5. 2024 v 18:42

Ostatní – kontrola garáží a okolí, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 5. 2024 v 15:10

Ostatní – kontrola garáží a okolí, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 5. 2024 v 11:31

Ostatní – kontrola garáží a okolí, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 5. 2024 v 07:49

Ostatní – kontrola parkovacího domu, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 5. 2024 v 04:55

Ostatní – kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 5. 2024 v 03:30

Ostatní – žádost o asistenci PČR

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
12. 5. 2024 v 01:15

Ostatní – kontrolní činnost starého azilového domu, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 5. 2024 v 23:06

Ostatní – kontrolní činnost ul. Bezručova, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 5. 2024 v 23:40

Prověření oznámení – vyřízeno

Přestupky proti veřejnému pořádku
Předáno k dořešení
10. 5. 2024 v 15:15

Ostatní – kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 5. 2024 v 20:55

Stání ve vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 5. 2024 v 18:52

Ostatní – nález věci

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
11. 5. 2024 v 17:15

Prověření oznámení – poškození zboží bez uhrazení

Přestupky proti majetku
Předáno k dořešení
11. 5. 2024 v 13:15

Kontrolní činnost v uvedených lokalitách – ul. Nádražní, Táborská, Na Bezděkově, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 5. 2024 v 15:24

Ostatní – předvedení osoby z důvodu zjištění, že je osobou na níž je vystaven mezinárodní zatykač

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
11. 5. 2024 v 15:20

Stání a zastavení – porušení stání v obytné zóně mimo vyznačená parkoviště

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
11. 5. 2024 v 14:50

Stání a zastavení – porušení stání v obytné zóně mimo vyznačená parkoviště

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
11. 5. 2024 v 14:30

Stání a zastavení – porušení stání v obytné zóně mimo vyznačená parkoviště

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
11. 5. 2024 v 14:20

Drobná krádež

Přestupky proti majetku
Vyřešeno na místě
11. 5. 2024 v 12:45

Zákaz zastavení – žlutá čára

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 5. 2024 v 11:11

Zákaz zastavení – žlutá čára

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 5. 2024 v 11:11

kontrola v uvedených lokalitách-ul. Antuškova, K Tužince, Červené Vršky, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 5. 2024 v 10:05

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 5. 2024 v 08:17

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 5. 2024 v 08:17

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
11. 5. 2024 v 08:15

kontrola veřejného pořádku v centru města Masarykovo a Malé náměstí, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
11. 5. 2024 v 07:18

Zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 5. 2024 v 13:18

Zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 5. 2024 v 13:18

Zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 5. 2024 v 13:18

Stání na chodníku

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 5. 2024 v 11:39

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 5. 2024 v 11:52

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 5. 2024 v 10:26

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 5. 2024 v 10:26

Nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 5. 2024 v 11:37

Zákaz zastavení – žlutá čára

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 5. 2024 v 08:25

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 5. 2024 v 08:26

stání ve vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 5. 2024 v 10:14

Zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 5. 2024 v 11:12

Nezaplacené parkovné – TPZOV

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 5. 2024 v 10:44

doprovod peněz do ČS

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 5. 2024 v 08:58

kontrola hřbitovů, bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 5. 2024 v 08:10

Nerespektování DZ IZ 6a (pěší zóna)

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
10. 5. 2024 v 07:43

Nerespektování DZ IZ 6a (pěší zóna)

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
10. 5. 2024 v 07:50

kontrolní činnost u základní a mateřské školy Karlov, usměrňování provozu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
10. 5. 2024 v 07:25

Postavení černé stavby na cizím pozemku

Přestupky proti majetku
Předáno k dořešení
10. 5. 2024 v 08:06

Stání – nedodržení stanovené vzdálenosti při stání s vozidlem před přechodem pro chodce

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 20:44

Zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 16:11

Zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 16:12

rozbité okénko u osobního automobilu

Přestupky proti majetku
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 13:30

kontrolní činnost v uvedené lokalitě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 5. 2024 v 13:20

Zákaz vjezdu B1 s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 12:32

Nález věci – mobilní telefon zn. Samsung, na trávě u zastávky autobusů

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 14:50

Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 12:27

Stání na silniční vegetaci v zákazu stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 09:03

Stání na silniční vegetaci v zákazu stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 09:02

Stání na silniční vegetaci v zákazu stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 09:02

Stání na silniční vegetaci v zákazu stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 09:02

Stání na silniční vegetaci v zákazu stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 09:02

Stání na silniční vegetaci v zákazu stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 09:01

Stání na silniční vegetaci v zákazu stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 09:01

Stání na silniční vegetaci v zákazu stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 09:01

Stání na silniční vegetaci v zákazu stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 09:00

Zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 09:59

Stání na vyhrazeném parkovišti

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 09:56

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 09:01

Zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 09:01

Porušení zákazu stání, stání na silničním porostu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 09:01

Ostatní – dopravní nehoda

Ostatní přestupky
Vyřešeno na místě
9. 5. 2024 v 07:50

Stání na místě vyhrazeném pro vozidla RZS

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 08:47

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 08:23

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 08:23

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 08:29

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
9. 5. 2024 v 09:40

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
9. 5. 2024 v 09:39

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 08:25

pěší zóna

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
9. 5. 2024 v 08:56

kontrolní činnost v uvedených lokalitách: Žižkova, Nádražní , Husova, vykázání z místa

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 5. 2024 v 08:05

kontrolní činnost u základní školy a mateřské školky, usměrňování provozu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 5. 2024 v 07:25

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 5. 2024 v 20:59

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
8. 5. 2024 v 21:14

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 5. 2024 v 21:19

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova. Vše v pořádku.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
9. 5. 2024 v 00:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 5. 2024 v 23:13

nezajištěné osobní vozidlo – otevřený kufr u auta, lustrace řidiče v CEŘ

Vyřešeno na místě
8. 5. 2024 v 21:50

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova. Vše v pořádku

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
8. 5. 2024 v 20:35

chodník

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
8. 5. 2024 v 11:39

Kontrola garáží a přilehlého okolí. Bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 5. 2024 v 23:37

kontrola parkoviště a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 5. 2024 v 19:20

kontrola parkoviště a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
7. 5. 2024 v 19:24

jízda v protisměru

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
7. 5. 2024 v 14:55

drobná krádež

Trestný čin
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 17:55

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 14:52

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 14:51

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 14:46

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 14:42

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 14:42

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 14:41

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 14:40

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 14:40

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 14:38

nezaplacené parkování

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 14:36

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 10:35

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 10:35

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 10:35

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 10:35

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 10:35

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 10:35

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 10:35

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
7. 5. 2024 v 10:35

Kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlého okolí bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 5. 2024 v 23:48

Kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlého okolí bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 5. 2024 v 20:06

lustrace řidiče v CEŘ

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 5. 2024 v 16:36

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 5. 2024 v 09:02

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 5. 2024 v 09:02

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 5. 2024 v 09:03

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 5. 2024 v 09:04

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 5. 2024 v 09:05

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 5. 2024 v 09:06

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 5. 2024 v 09:21

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 5. 2024 v 09:43
Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 5. 2024 v 09:51

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 5. 2024 v 10:00

V13

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 5. 2024 v 10:14

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
6. 5. 2024 v 10:29

provedena lustrace řidiče v CEŘ

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 5. 2024 v 13:20

prověření oznámení – nepořádek popelnice – předáno

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
5. 5. 2024 v 18:15

prověření oznámení – rozbitý alarm – vyřešeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 5. 2024 v 21:50

Kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlého okolí bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 5. 2024 v 05:50

Kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlého okolí bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
6. 5. 2024 v 00:15

Kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlého okolí bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 5. 2024 v 19:55

přikázaný směr jízdy

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
6. 5. 2024 v 20:35

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 5. 2024 v 10:21

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
5. 5. 2024 v 10:22

prověření oznámení –

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
5. 5. 2024 v 13:20

Kontrola parkoviště a okolí.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
5. 5. 2024 v 08:24

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 5. 2024 v 17:42

Kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlého okolí bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 5. 2024 v 17:50

kontrolní činnost v uvedených lokalitách: Mezi hřbitovy, Karlov, centrum

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 5. 2024 v 16:40

Kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlého okolí bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 5. 2024 v 13:51

Kontrola garáží ul. Bezručova 1254 a přilehlého okolí bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 5. 2024 v 08:05

kontrolní činnost v lokalitách Nádražní, Táborská, Na Bezděkově, Husovo nám.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 5. 2024 v 14:18

prověření oznámení – odstavené vozidlo bez platné STK

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 5. 2024 v 13:55

nerespektování IZ 6a – pěší zóna

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 15:31

nerespektování IZ 6a – pěší zóna

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 5. 2024 v 09:42

kontrola v uvedené lokalitě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 5. 2024 v 10:08

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 5. 2024 v 09:45

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
4. 5. 2024 v 09:43

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
4. 5. 2024 v 09:42

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 5. 2024 v 09:35

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 5. 2024 v 09:29

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 5. 2024 v 09:20

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 5. 2024 v 09:20

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
4. 5. 2024 v 09:19

kontrolní činnost v centru města, zaměřená na veřejný pořádek

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 5. 2024 v 07:26

kontrolní činnost lokalita Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
4. 5. 2024 v 00:05

kontrolní činnost – lokalita Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 22:50

kontrolní činnost – lokalita Bezručova

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 20:55

nález mobilního telefonu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 12:50

přikázaný směr jízdy

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 16:25

chodník

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 13:25

zákaz odbočení

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 12:55

přikázaný směr jízdy vpravo

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 12:40

nález peněženky včetně obsahu

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 15:08

prověření oznámení – poškození vozidla

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 13:10

kontrola v uvedené lokalitě, zaměřená na parkování vozidel

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 13:05

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:53

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 10:47

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:39

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:39

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:39

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:39

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:39

prověření oznámení

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 10:22

kontrola v uvedené lokalitě , mateřská školka * hřbitovy

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 07:26

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 10:20

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 12:57

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 12:54

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:40

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:40

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:10

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:00

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:03

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:06

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
3. 5. 2024 v 10:06

nepořádek v okolí popelnic Hodějovského

Přestupky proti veřejnému pořádku
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 09:45

součinnost PČR – nalezení a předvedení zájmové osoby

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 07:55

Kontrolní činnost se zaměřením na OZV – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
3. 5. 2024 v 08:57

Kontrolní činnost parkovacího domu v ul. Bezručova – bez závad

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 5. 2024 v 17:10

Kontrolní činnost v ulicích M. Kudeříkové, Jana Švermy, Jiřího Horáka – nezjištěna protiprávnost parkujících vozidel.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 5. 2024 v 11:30

Kontrola osoby spící na lavičce

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 5. 2024 v 12:00

Kontrolní činnost v parkovacím domě v ul. Bezručova – bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 5. 2024 v 12:20

Kontrolní činnost v parkovacím domě v ul. Bezručova – bez závad.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 5. 2024 v 09:30

odstavené vozidlo bez platné STK

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 5. 2024 v 12:29

stání na chodníku

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
2. 5. 2024 v 12:08

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 5. 2024 v 08:16

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 5. 2024 v 08:15

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 5. 2024 v 08:15

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 5. 2024 v 08:15

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 5. 2024 v 07:50

zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 5. 2024 v 09:41

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 5. 2024 v 09:27

nezaplacené parkovné

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 5. 2024 v 09:27

zákaz vjezdu B1

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
2. 5. 2024 v 09:41

zákaz vjezdu B1

Vyřešeno na místě
2. 5. 2024 v 09:42

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
2. 5. 2024 v 08:07

kontrola lokality Karlov, kontrolní činnost u mateřské školky

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
2. 5. 2024 v 07:24

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 18:24

stání v protisměru

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 18:21

zákaz vjezdu

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 17:50

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 17:10

prodej ovoce bez povolení obce

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 15:21

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 15:21

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 15:21

nález peněženky včetně obsahu

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 16:39

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 15:20

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 15:20

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 15:19

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 15:19

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 15:19

zákaz zastavení

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 19:02

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 15:16

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 15:15

vyhrazené parkoviště

Přestupky v dopravě
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 15:15

zákaz stání – vegetace

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 14:35

zákaz stání

Přestupky v dopravě
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 14:35

nález psa

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 16:39

kontrolní činnost v uvedené lokalitě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 18:38

kontrolní činnost v centru města

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 11:38

nález odstaveného vozidla bez platné STK

Ostatní činnost MěP
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 14:47

závada spadlý strom – vyřešeno

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 08:00

kontrolní činnost Malé náměstí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 13:30

kontrolní činnost Malé náměstí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 13:30

kontrolní činnost Masarykovo nám.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 13:29

kontrolní činnost Malé náměstí

Ostatní přestupky
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 10:45

kontrolní činnost Masarykovo nám

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 10:44

kontrolní činnost garáže Bezručova a okolí

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 10:44

nález odstaveného vozidla bez platné STK

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 10:35

nález odstaveného vozidla bez platné STK

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
4. 5. 2024 v 00:03

nález odstaveného vozidla bez platné STK

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 09:56

odstavené vozidlo bez platné STK

Ostatní přestupky
Předáno k dořešení
1. 5. 2024 v 08:48

kontrola garáží v uvedené lokalitě

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 09:23

kontrola centrum

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 07:18

Kontrola garáží a přilehlých prostor v ulici Bezručova. Vše v pořádku.

Ostatní činnost MěP
Vyřešeno na místě
1. 5. 2024 v 00:13